Premiera modelu Honda FCV Concept

dodano: 21.11.2014

Honda17 listopada br. Honda Motor Co., Ltd. zaprezentowała zupełnie nowe auto koncepcyjne na ogniwa paliwowe - Honda FCV Concept oraz Honda Power Exporter CONCEPT, urządzenie przeznaczone do zasilania elektrycznych odbiorników zewnętrznych prądem zmiennym generowanym przez ogniwa FCV, przy maksymalnej mocy odbiorników 9 kW*1.

Produkcyjna wersja modelu FCV, oparta na modelu koncepcyjnym, ma wejść do sprzedaży w Japonii pod koniec marca 2016, a następnie w Stanach Zjednoczonych i w Europie.

Oprócz samochodu FCV i urządzenia do zasilania odbiorników zewnętrznych, Honda będzie nadal promować stosowanie inteligentnych wodorowych stacji paliwowych (Smart Hydrogen Station - SHS), czyli zwartych jednostek wodorowych, które korzystają z opracowanych przez Hondę wysokociśnieniowych elektrolizerów.

W ten sposób Honda będzie działać w kierunku umożliwienia społeczeństwu korzystania z wodoru w zakresie trzech kluczowych pojęć - "wytwarzania", "użytkowania" i "łączenia" - działając tym samym na rzecz społeczeństwa wolnego od produkcji CO2.

Honda postrzega wodór, jako nośnik energii nowej generacji z dużym potencjałem, jako że wodór może być wytwarzany z różnych surowców, a do tego jest łatwy w transporcie i magazynowaniu.

Biorąc to wszystko pod uwagę, Honda uznała FCV, który zasilany jest energią wytwarzaną poprzez chemiczną reakcję wodoru i tlenu, za pojazd wyjątkowo przyjazny dla środowiska naturalnego i już pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku prowadziła prace badawczo rozwojowe nad tego typu pojazdami.

W 2002 roku Honda FCX stała się pierwszym*2 na świecie pojazdem na ogniwa paliwowe certyfikowanym przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) oraz Kalifornijską Radę ds. Zasobów Powietrza (CARB). Po uzyskaniu tych certyfikatów, Honda rozpoczęła sprzedaż leasingową modelu Honda FCX w Japonii i Stanach Zjednoczonych. W 2003 roku w firmie opracowano Honda FC STACK, pierwszy na świecie*2 stos (pakiet) ogniw paliwowych, który był w stanie rozpocząć pracę w temperaturach ujemnych. Następnie w 2005 roku Honda stała się pierwszą firmą na świecie *2, która rozpoczęła sprzedaż leasingową samochodów FCV klientom indywidualnym w USA.

W roku 2008 Honda wprowadziła do sprzedaży leasingowej nowy model FCX Clarity, niezwykle dojrzały konstrukcyjnie samochód zasilany z ogniw paliwowych. Był on nie tylko przyjazny dla środowiska ale też oferował pewne nowe wartości, nowoczesną stylistykę i użyteczność nadwozia typu sedan, a ponadto zapewniał wrażenia z jazdy niedostępne w klasycznych samochodach.

Do dzisiaj Honda pozostaje liderem w dziedzinie rozwoju pojazdów FCV a także w ilości informacji eksploatacyjnych zgromadzonych dzięki sprzedaży leasingowej samochodów wodorowych w Japonii i USA, w tym uwag i opinii użytkowników indywidualnych oraz danych z ich pojazdów.

Honda FCV CONCEPT jest modelem koncepcyjnym zapowiadającym nową generację samochodu FCV firmy Honda, który będzie następcą modelu FCX Clarity, dysponującym jeszcze lepszymi osiągami, przy obniżonych kosztach eksploatacji.

Nowo opracowany stos ogniw paliwowych zainstalowany w samochodzie koncepcyjnym jest o 33% mniejszy, niż poprzednia wersja stosu, a do tego osiąga moc wyjściową przekraczającą 100 kW i charakteryzuje się stosunkiem mocy do objętości wynoszącym 3,1 kW/l, co pozwoliło podnieść jego ogólną wydajność o około 60% w porównaniu do poprzedniej wersji stosu ogniw paliwowych.

Honda FCV nowej generacji będzie pierwszym na świecie*2 samochodem typu sedan, który pod maską zmieści kompletny układ napędowy, w tym stos kompaktowych ogniw paliwowych. Taki układ napędowy pozwala na pełną swobodę rozplanowania kabiny, która zapewni komfortowe warunki dla pięciu dorosłych osób. Ponadto, na bazie tego pojazdu będzie mogło powstać wiele innych modeli, gdy bardziej powszechne korzystanie z technologii FCV pozwoli zaoferować klientom większe możliwości wyboru.

Honda FCV CONCEPT jest również wyposażona w wysokociśnieniowy zbiornik wodoru, zdolny do przechowywania tego gazu pod ciśnieniem 70 MPa w ilości pozwalającej na uzyskanie zasięgu ponad 700 km na jednym tankowaniu*3. Zbiornik może być napełniony ponownie w czasie około trzech minut*4, czyniąc tankowanie wodorem równie szybkim i łatwym, jak w przypadku dzisiejszych pojazdów benzynowych.

Co więcej, Honda FCV CONCEPT oferuje funkcję zasilania zewnętrznych odbiorników energii elektrycznej*5, która przeszła wiele testów jeszcze w samochodzie FCX Clarity. W połączeniu z możliwością zasilania zewnętrznych odbiorników, Honda FCV może spełniać rolę małej samobieżnej elektrowni, która produkuje i dostarcza energię elektryczną w czasie klęsk żywiołowych, czy w dowolnych innych sytuacjach, gdy potrzebna jest energia elektryczna tam, gdzie nie ma dogodnego dostępu do sieci elektrycznej.

Honda systematycznie przyczynia się do zbudowania w niedalekiej przyszłości "społeczeństwa ery wodoru" i będzie kontynuować swoje prace, podejmując nowe wyzwania w zakresie technologii wodorowych, w tym pracując nad rozwojem inteligentnych wodorowych stacji paliwowych, pojazdów FCV i urządzeń zasilających zewnętrzne odbiorniki prądu.


*1 Według pomiarów w laboratoriach Hondy
*2 Zgodnie z wiedzą firmy Honda

*3 Według pomiarów w laboratoriach Hondy w cyklu testowym JC08 i przy użyciu stacji paliwowej gwarantującej ciśnienie wodoru 70 MPa. Zasięg może być mniejszy w niekorzystnych warunkach eksploatacyjnych (temperatura otoczenia, warunki drogowe itp.), zasięg zależy także od stylu jazdy i sposobu korzystania z samochodu (dynamiczne przyspieszanie, intensywne korzystanie z klimatyzacji itp.)
*4 Czas potrzebny na tankowanie zależy od warunków, w jakich odbywa się tankowanie.
*5 Samochód w wersji na rynek japoński

Zaangażowanie Hondy w programy rozwoju technologii wodorowych w Europie

Na szczeblu europejskim, Honda bierze udział w wielu programach związanych z technologiami wodorowymi, zarówno na poziomie krajowym, jak i kontynentalnym.

Partnerstwo dla Czystej Energii (Niemcy)

W roku 2011 Honda dołączyła do niemieckiego projektu demonstracyjnego "Clean Energy Partnership" (CEP), który w tym czasie był największym w Europie projektem demonstracyjnym związanym z zasilaniem środków transportu wodorem. Oprócz około 100 samochodów z ogniwami paliwowymi, które jeżdżą obecnie po drogach w ramach tego projektu, CEP testuje działanie autobusów napędzanych wodorem w warunkach obsługi transportu publicznego. Celem jest sprawdzenie przydatności wodoru jako alternatywnego paliwa do codziennego użytku i pomoc w przygotowaniu rynku do wprowadzenia pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi. Projekt obejmuje czystą produkcję wodoru i rozwój infrastruktury wodorowej. Do końca 2015 roku w Niemczech ma powstać 50 stacji napełniania wodorem, co uczyni ten kraj pierwszym na świecie, który posiada podstawową sieć infrastrukturalną do tankowania pojazdów wodorowych. Transport napędzany wodorem jest dla Niemiec szansą na poszerzenie swojej pozycji na światowych rynkach w dziedzinie pionierskich rozwiązań dotyczących paliw i koncepcji układów napędowych.

H2 Mobility (Niemcy)

W roku 2011, Honda dołączyła jako partner stowarzyszony do wiodących firm przemysłowych rozwijających wspólnie inicjatywę nazwaną H2 Mobility, skoncentrowaną głównie na tworzeniu na terenie Niemiec sieci stacji tankowania wodorem. Do roku 2023 obecna sieć 15 publicznie dostępnych stacji wodorowych ma zmienić się w infrastrukturę obejmującą około 400 takich stacji paliwowych.

Partnerzy, w tym firmy Air Liquide, Daimler, Linde, OMV, Shell, Total, wraz z Krajową Organizacją Paliw Wodorowych i Techniki Ogniw Paliwowych (NOW GmbH), działają z zamiarem przygotowania fundamentów dla komercyjnego wprowadzenia na rynek samochodów elektrycznych z układami napędowymi wyposażonymi w ogniwa paliwowe.

Nowe stacje tankowania wodoru będą zlokalizowane w regionach ważnych dla technologii wodorowej, w których znajdują się siedziby różnych firm z branży naftowej, jak Berlin, Hamburg i Stuttgart, a także wzdłuż nowych zintegrowanych korytarzy Północ-Południe i Wschód-Zachód.
Celem jest stworzenie ogólnokrajowej sieci stacji tankowania wodoru w Niemczech.

H2 Mobility (Wielka Brytania)

Na terenie Wielkiej Brytanii Honda przyłączyła się do programu UK H2 Mobility, którego zadaniem jest zidentyfikowanie warunków niezbędnych do komercyjnego wprowadzania samochodów elektrycznych zasilanych z wodorowych ogniw paliwowych (FCEV) na terenie Wielkiej Brytanii, poczynając od roku 2015.

Jest to wspólny program oceny możliwości wodorowych pojazdów FCEV pod kątem korzyści ekologicznych i ekonomicznych dla Wielkiej Brytanii. Oceniany jest potencjalny wpływ wodoru na wyeliminowanie emisji dwutlenku węgla w transporcie drogowym, a także szans, które może przynieść rola wiodącego globalnego partnera w rozwoju, popularyzacji, produkcji i korzystaniu z nowych technologii.

Projekt skupia firmy przemysłowe związane z technologią ogniw paliwowych, produkcją i dostarczaniem energii, gazami przemysłowymi, sprzedażą detaliczną paliw, globalnych producentów pojazdów, a także przedstawicieli organizacji europejskiego partnerstwa publiczno-prywatnego, trzech brytyjskich agencji rządowych, administracji regionalnej (Devolved Administrations) oraz Rady Wielkiego Londynu (Greater London Assembly), celem rozwijania całego przedsięwzięcia i planowania strategicznego pod kątem komercyjnego wdrażania nowych technologii od 2015 roku.

Udział Hondy w tym programie umożliwia jej współpracę z rządem Wielkiej Brytanii oraz z innymi producentami samochodów i z dostawcami paliw, przy wspieraniu strategii wprowadzania wodorowego transportu w Wielkiej Brytanii, a także przy precyzowaniu wizji rozwoju Wielkiej Brytanii związanego z wprowadzeniem nowej technologii.

HyFIVE (Europa)

Na poziomie europejskim, Honda wraz z innymi wiodącymi firmami motoryzacyjnymi, dostawcami paliw wodorowych i energetycznymi grupami eksperckimi z całego świata podpisała wartą 38,4 miliona euro umowę z Europejskim Związkiem Ogniw Paliwowych i Wodoru (FCH). Projekt jest koordynowany przez biuro burmistrza Londynu, a jego celem jest opracowanie i prezentacja technologii oraz infrastruktury, które pomogą elektrycznym samochodom wyposażonym w ogniwa paliwowe stać się w przyszłości realną i przyjazną dla środowiska alternatywą dla pojazdów używanych obecnie przez europejskich kierowców.

Projekt, znany jako HyFIVE (Hydrogen For Innovative Vehicles - wodór dla innowacyjnych pojazdów), jest największym tego typu projektem w Europie. Honda jest jednym z pięciu producentów, którzy zgodzili się wprowadzić do eksploatacji w sumie 110 pojazdów wodorowych z ogniwami paliwowymi w kilku miejscach Europy i uczestniczyć w rozwoju nowych skupisk stacji tankowania wodoru. Stacje tankowania rozmieszczone jako starannie skonfigurowane sieci, zostaną zlokalizowane w trzech wyraźnych skupiskach, poprzez wprowadzenie sześciu nowych stacji powiązanych z 12 już istniejącymi stacjami należącymi do Air Products, Linde, OMV, ITM Power i Copenhagen Hydrogen Network..

Dla Hondy projekt HyFIVE jest niepowtarzalną okazją do zaprezentowania oraz wykorzystania swoich osiągnięć w dziedzinie technologii ogniw paliwowych i rozwoju samochodów elektrycznych zasilanych za pośrednictwem ogniw paliwowych.

Honda aktywnie działa w projekcie HyFIVE, między innymi dostarczając samochody, identyfikując potencjalnych użytkowników końcowych, opracowując koncepcje usług serwisowych i informując opinię publiczną o działaniach dotyczących pojazdów FCEV, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym.

 
Honda   Honda
     
Honda   Honda
     
Honda   Honda
     
Honda   Honda